כתיבה

בשנים האחרונות זכיתי להוציא לאור ארבעה ספרים תורניים (ועוד היד נטויה), ואני מתמחה בכתיבה תורנית, ודברי תורה לכל אירוע. 

מחבר בכישרון רב בין נושאים ויודע להוציא דברים מן הלב שיגיעו אל הלב.

גם אם כבר כתבתם משהו ואתם רוצים שאני "אשייף" אותו קצת, בשמחה רבה!