הקרנה של הסרט "לחלום" הכוללת מפגש עם יוצר הסרט. המפגש כולל: הקדמה קצרה על תהליך יצירת הסרט, צפייה בסרט, ושיחה מסכמת שמורידה את הרושם של הסרט לחיי המעשה, איך מגשימים בפועל! וכמובן זמן לשאלות.


2000