ספר הבנוי לפי התאריך העברי ויש בכוחו להאיר ולרומם כל יהודי, מכל מצב.


25 

מוצרים קשורים