עותק דיגיטאלי
עותק דיגיטאלי

הייחודיות של הספר הוא בכך שהדרשות שבו נכתבו בשפת דיבור ולא בשפת קריאה, זאת אומרת שפשוט פותחים ומקריאים! (ללא צורך לתווך את הטקסט למי ששומע) הדרשות הן קצרות (עד 7 דקות) וכוללות בדרך כלל סיפור שמעביר את הנקודה בדרשה בצורה הטובה והבהירה ביותר, כדי להכניסה ללב. הספר זכה למכתבי ברכה רבים מגדולי ישראל.


25