קונטרס שסוקר את רוב הבעיות שיש בתחום הכשרות של הבשר והעוף. ומאפשר גם לאנשים שאינם מבינים בנושא, להכיר את המורכבות ההלכתית במציאות של שחיטה תעשייתית.


15 

מוצרים קשורים